Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

20.05.2008
«Нутрівант Плюс™ цукрові буряки» -гарант високої продуктивності буряків цукрових

Журнал «Зерно», №5, травень /2008

 

                            «Нутрівант Плюс™ цукрові буряки» -гарант високої продуктивності буряків цукрових

 

Компанія «Нутрітех Україна» пропонує унікальні добрива «Гранубор Натур» та «Нутрівант Плюс™ цукрові буряки»

Попри скорочення площ посівів буряків цукрових в Україні, на нашу думку, вони є та й будуть стратегічною високорентабельною культурою. Проте, вирощування буряків цукрових не можливе без застосування науково-обґрунтованого мінерального живлення, оскільки за природної родючості ґрунтів сучасні сорти та гібриди здатні реалізувати свій генетично закладений потенціал врожайності лише на 25%. Сьогодні для забезпечення високого рівня продуктивності коренеплодів уже не достатньо застосовувати лише головні елементи мінерального живлення (N, P, K), оскільки обмеження росту та розвитку рослин у значній мірі залежить від забезпечення мезо- (Mg, Ca, Na, S) та мікроелементами (B, Mn, Mo тощо).

Серед сільськогосподарських культур буряки цукрові вважаються лідером із виносу елементів мінерального живлення.

Винос елементів мінерального живлення врожаєм (коренеплід+гичка) буряків цукрових (дані ТОВ «Нутрітех Україна»)

Встановлено, що буряки цукрові мають не високий коефіцієнт засвоєння мікроелементів із ґрунту, але характеризуються високим їх виносом.

Традиційно, більшість аграріїв України в мінеральному живленні буряків цукрових приділяють більше уваги лише головним елементам живлення: азоту (N), фосфору (P) та калію (K), не приділяючи належної уваги мезо- та мікроелементам. Це обумовлено низкою причин, але головною із них є відсутність науково-обґрунтованої інформації та рекомендацій авторитетних вітчизняних аграрних інститутів із застосування нових мікроелементних добрив, які пропонуються на ринку добрив в Україні. На відміну від наших конкурентів, компанія «Нутрітех Україна» вже два роки поспіль плідно співпрацює із Інститутом цукрових буряків УААН з метою розробки науково-обґрунтованих рекомендацій із застосування добрива «Нутрівант Плюс™ цукрові буряки» для позакореневого підживлення на культурі цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння. Автори цієї статті вважають за потрібне акцентувати увагу читачів на фізіологічну роль мезо- та мікроелементів у мінеральному живленні буряків цукрових.

Мезоелементи

Магній – це складова молекули хлорофілу в листках цукрових буряків. Його масова частка у молекулі хлорофілу складає 6,7%. Магній приймає участь у метаболізмі фосфору, активує більшість ферментів та сприяє відтоку цукрів із листків у коренеплоди. Споживання магнію буряками цукровими відбувається із зростаючою динамікою, тобто від початку вегетації до закінчення цукронакопичення коренеплодів. Забезпечення рослин магнієм повинно бути протягом усього періоду вегетації як із ґрунту так і позакоренево через листкову поверхню. Буряки цукрові добре відгукується на позакореневе листкове підживлення магнієм.

Кальцій – активізує проходження ферментних реакцій, підвищує рухомість нітратів, також впливає на вуглеводний та азотний обміни рослин буряків цукрових. Кальцій не піддається процесу «реутилізації» – повторному використанню із рослин (не транспортується із нижніх листків). Через брак кальцію, у рослинах гальмується відновлення нітратів до сполук амонію, що негативно позначається на рості та розвитку буряків цукрових.

Дефіцит кальцію у молодих рослин призводить до появи таких небезпечних хвороб як чорна ніжка та коренеїд коренеплодів. Кальцій сприяє споживанню іонів калію. Оптимальне співвідношення між калієм та кальцієм підтримує водний баланс рослин. Нестача кальцію призводить до розтріскування коренеплодів, що в більшості випадків спостерігається на гібридах буряків цукрових іноземної селекції.

Разом з цим, високий вміст кальцію в ґрунті призводить до появи дефіциту калію та мікроелементів – бору, цинку, марганцю. За своєю фізіологією мінерального живлення буряки цукрові виносять більше кальцію, ніж інші сільськогосподарські культури. Отже, вапнякові кальцієвмісні добрива у мінеральному живленні буряків цукрових відіграють ключову роль.

Натрій – активізує переміщення калію до молодих частин рослин, що поліпшує використання буряками цукровими калію, сполук мінерального азоту та мікроелементів. Встановлено, що цукрові буряки є натрієфільною культурою, так як натрій підсилює їх ріст та розвиток, сприяє більш швидкому відтоку цукрів із листків до коренеплодів та дозріванню коренеплодів. Буряки цукрові найліпше відгукуються на натрій на ґрунтах із низьким вмістом калію. У мінеральному живленні буряків цукрових натрій може частково замінювати калій. Проте при повному виключені калію з ґрунтового розчину натрій не може замінити його.

Буряки цукрові позитивно відгукуються на натрій, оскільки його винос рівний, а у деяких гібридів дещо вищий виносу сполук фосфору, що потрібно обов’язково враховувати у їх мінеральному живленні. В Україні натрієвмісними добривами, які застосовуються у мінеральному живленні буряків цукрових є каїніт (20-25% NaO), 40% калійна сіль (10-15% NaO), натрієва селітра (26% Na).

Сірка – приймає участь в синтезі амінокислот, білків та вітамінів. За браку сполук сірки, спостерігається шкідливе накопичення сполук нітратного азоту в коренеплодах цукрових буряків. Збалансоване сіркове живлення підвищує споживання амідного азоту рослинами буряків цукрових. Сполуки сірки не піддаються процесу реутилізації (переміщенню із старих листків до молодих органів). Дефіцит сірки призводить до руйнування хлорофілу, погіршує стійкість буряків цукрових до грибкових хвороб.

Наукові дослідження засвідчують, що у мінеральному живленні буряків цукрових важлива роль відводиться мікроелементам: бору та марганцю.

Бор – рослини буряків цукрових споживають протягом усього вегетаційного періоду. Він сприяє діленню клітин, синтезу білків та є складовою клітинної оболонки. Борне голодування цукрових буряків призводить до накопичення вуглеводів у листках рослин та знижує їх транспортування до коренеплодів, погіршуючи при цьому технологічний вихід цукру на цукрових заводах. Брак бору в мінеральному живленні погіршує споживання кальцію рослинами, не дивлячись на те, що його вміст у ґрунті може бути середній або підвищений. Встановлено, що споживання бору рослинами зростає при підвищеному вмісті калію в ґрунті, а його дефіцит погіршує розвиток кореневої системи буряків цукрових та призводить до появи фізіологічних захворювань: відмирання точок росту, що є симптомом появи хвороб - “гниль сердечника” та “суха гниль” коренеплодів. Разом з цим, слід пам'ятати, що надмірні дози бору, особливо при позакореневому підживленні (внесення дози більше 300 г/га В), пригнічують ріст та розвиток буряків цукрових, викликають хлороз рослин та появу галів на коренеплодах. Встановлено, що борні добрива забезпечують приріст врожайності коренеплодів буряків цукрових 13 ц/га.

                                           Продовження >>>

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design