Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

30.05.2008
«Нутрівант Плюс™ рис» – щедрих врожаїв рису гарант

Газета «Хімія.Агрономія.Сервіс», №9-10, травень 2008

«Нутрівант Плюс™ рис» – щедрих врожаїв рису гарант


Відомо, що культура рису є однією з найбільш продуктивних злаків не лише в Україні, але й в усьому світі. Тисячорічний досвід вирощування рису показує, що головними факторами підвищення продуктивності цієї культури виступають: сучасні високопродуктивні сорти, зрошення та застосування збалансованого мінерального живлення.

На Україні традиційно зоною вирощування рису вважається північна частина Кримського півострова, Херсонської та й Одеської областей, а також заплава Дунаю, які достатньо забезпечені світловими і тепловими ресурсами. Найвищу врожайність рису отримують в АР Крим, де вирощується більша частина рису – близько (67%) від загального виробництва в Україні.

Українські селекціонери ведуть активну наукову роботу по створенню сучасних сортів рису, які мають високий потенціал продуктивності й характеризуються низкою біологічно-цінних ознак: стійкі до шкідників, хвороб, бур’янів та мають позитивну фізіологічну реакцію на застосування як макро – й мезоелементів так і мікроелементів.

Встановлено, що отримання врожайності рису 5 т/га та вище із найнижчою собівартістю зерна можливе лише за умови проведення зрошення та застосування збалансованого мінерального живлення у технології його вирощування. При цьому, зрошення проводиться за схемою «вкороченого затоплення», де мінеральне живлення може бути лімітуючим, що значно знижує його потенціал продуктивності. Отже, за таких обставин вирішальна роль у формуванні високої продуктивності рису належить збалансованій за макро- мезо-та мікроелементами системі мінерального живлення, де 30-40% виносу мікроелементів вноситься за рахунок позакореневого листкового підживлення.

Фізіологічна роль біогенних елементів для культури рису.

Азот – головний елемент мінерального живлення, який найбільше виноситься рисом та має найсильніший вплив на формування його врожайності. Він входить до складу аміно- та нуклеїнових кислот, нуклиотидів і хлорофілу. Мінеральні сполуки азоту забезпечують швидкий ріст рослин (збільшенні висоти рослин і їх вегетативної маси), збільшення площі листкової поверхні, кількості колосків у волоті, наповнення кожної волоті колосками та забезпечення вмісту протеїну в зерні. Сполуки мінерального азоту також впливають на споживання інших елементів мінерального живлення рисом, проте в першу чергу на споживання фосфору і калію. Азот потрібний рослинам рису в період активного росту, однак найбільша його потреба припадає у період від фази кущіння до фази викидання волоті. Оптимальне азотне живлення позитивно впливає на процеси фотосинтезу, стримує старіння листкового апарату за забезпечує сталу високу врожайність із високими показниками якості. Не дивлячись на те, що азоту властива «реутилізація», тобто переміщення від старих листків до молодих, однак через застосування низьких доз азотних добрив можливий його дефіцит. Як провило, дефіцит азоту спостерігається в критичні фази росту: від сходів до повного кущіння, формування і викидання волоті, коли рослини активно споживають азот й потребують його у значних кількостях. Небажаним і економічно невиправданим є застосування надмірно високих доз азотних добрив, оскільки вони провокують рослини до непродуктивного кущіння та надмірного розвитку вегетативної маси, полягання, подовження періоду вегетації, зростання числа пустих колосків та ураження рослин рису грибом перикулярі (Perycularia Oryzae Cavara).

Фосфор – головний продуцент аденозинтрифосфорної кислоти, нуклеотидів, нуклеїнових кислот і фосфоліпідів. Йому належить головна роль у переміщенні та накопиченні енергії, він забезпечує цілісність мембран клітин, впливає на проростання і розвиток кореневої системи, сприяє цвітінню та дозріванню репродуктивних органів. У мінеральному живленні рису особливо важливе значення набувають сполук фосфору на початкових фазах росту та розвитку рослин, оскільки їх дефіцит у подальшому не можливо компенсується ніякими заходами. Це обумовлено тим, що через брак фосфору коренева система рису розвивається погано та залишається слабкою. Критичними періодом у живленні рису фосфором є період від фази кущіння (3-й етап органогенезу) до виходу в трубку (4-й етап органогенезу). У фазу виходу в трубку рослини рису поглинають близько 81,5% фосфору від загального його виносу. Фосфору, як і азоту властива з «реутилізація», тобто повторне використання рослинами. Однак, реутилізація фосфору можлива лише при достатньому забезпечені ним рослин.

Калій – приймає участь в регулюванні осмотичного тиску, активації ферментів, регулюванні кислотності (рН) у клітинах, транспортуванні продуктів фотосинтезу, утворенню вуглеводнів. Калій сприяє потовщенню стінок клітин у рослин, тим самим підвищуючи стійкість рису до вилягання. Його роль проявляється у кращому формуванню листків, збільшенні площі листкової поверхні та затримці старіння листків. Він підвищує вміст хлорофілу в листках, поліпшує фотосинтез, та приймає активну участь у продуційних процесах рослин рису. Дефіцит калію призводить до накопичення цукрів, амінокислот і амінів, що є джерелом живлення патогенних мікроорганізмів, які викликають небезпечні хвороби. рослин Калій підвищує стійкість рослин рису до несприятливих кліматичних умов, паразитуючих хвороб і комах. При вирощуванні рису за схемою «вкороченого затоплення» надходження калію до рослин із водою, що використовується для зрошення є дуже низьким. Разом з цим, можливе вимивання рухомого калію ґрунтового розчину у глибші шари ґрунту, і рослини відчувають його дефіцит.

Встановлено, що дефіцит калію у рослин спостерігається через такі причини: 1. За недостатнього забезпечення рослин сполуками азоту та фосфору; 2. Надмірне застосування амонійних азотних добрив або лише азотних та фосфорних добрив та недостатнє застосуванням калійних добрив; 3. За дефіциту мікроелементів у рослин. Уникнення дефіциту калію у рослин рису можливо лише при застосовуванні оптимальних доз азотних, фосфорних та калійних добрив.

Магній – активізує діяльність ферментів та є центральним атомом хлорофілу, який асимілює вуглекислий газ (СО2 ) та синтезує білок. Магній також активізує діяльність ферментів, регулює кислотність (рН) клітин рослин, а також підтримує баланс аніонів і катіонів. Крім збільшення потенціалу врожайності, магній поліпшує якість та харчову цінність рису (підвищується вміст білка і крохмалю). Тривале і беззмінне вирощування рису, зростання продуктивності сучасних його сортів, дедалі частіше можуть призводити до дефіциту магнію у рослин. При цьому, застосування позакореневого підживлення комплексними добривами, які містять у своєму складі магній, виступає невід’ємною складовою сучасної системи мінерального живлення рису.

Бор – приймає участь у рості меристемних (твірних) тканин, формуванні стінок клітин, підтримує водний баланс рослин рису, приймає участь у транспортуванні цукрів. При вирощування рису в районах з достатнім зволоженням, а особливо із застосуванням зрошення, створюється промивний режим ґрунту, який призводить до інтенсивного вимивання сполук бору із ґрунту і ,як наслідок, рослини відчувають його дефіцит. За нестачі бору, в рослин рису зменшується висота рослин, відмирають точки росту, деформуються і загнивають молоді листки, затримується ріст, ущільнюються стебла, розтріскуються тканини та вкорочуються листкові платівки. Причиною, що викликає дефіцит бору в рослин рису можуть надмірні дози азотних та калійних добрив.

Враховуючи фізіологію мінерального живлення рису, забезпечення ґрунтів елементами живлення та фізіологічну реакцію рослин рису на застосування біогенних елементів спеціалісти компаній «ICL Fertilizers» (Ізраїль) та «Нутрітех Україна» (Україна) розробили спеціальне позакореневе добриво «Нутрівант Плюстм рис».

«Нутрівант Плюстм рис» має низку конкурентних переваг:

 • Високу екологічність та якість, що повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2004 і 9001:2000
 • Повне розчинення у воді та утворенням стійкого гомогенного робочого розчину
 • За рахунок прилипача «фертіванта*», ощадливим рівномірним шаром покриває листкову поверхню, проявляє пролонговану (протягом 3-4 неділь) дію та синхронний ефект
 • Підвищений коефіцієнт засвоєння сполук фосфору (20-22%) через листкову поверхню рослин
 • Містить співвідношення біогенних елементів, яке повністю відповідає фізіології мінерального живлення рису
 • Активізує біохімічні процеси рослин та підвищує стійкість до стресів, викликаних різкими коливаннями температури, посухою, спекою, підвищує стійкість рослин до низьких температур та хвороби «перикуляріоз»
 • Підвищує на 5-10% засвоєння мінеральної поживи із ґрунту та добрив
 • Можливе комбінування в одному робочому розчині із засобами захисту рослин, добривами, стимуляторами, ретардантами
 • Гарантує підвищення врожайності рису на 10-15% та отримання високоякісного зерна, яке відповідає вимогам харчової промисловості
 • Гарантує отримання високої окупності при застосуванні (1 витрачена гривня окупається 7-15 грн).

Фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюс™ рис»

«Нутрівант Плюс™ рис» виготовлений на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (КН2РО4), який не містить баластних та токсичних для рослин сполук. До складу «Нутріванта Плюс™ рис» входить екологічний, біологічного походження прилипач «Фертівант», який не змивається опадами протягом 3-4 тижнів та розкладається протягом 30 діб. Він не руйнує верхні кутикулярні та епідермальні шари листкової поверхні рослин, сприяє пролонгованому надходженню мінеральної поживи в клітини рослин. На думку вітчизняних вчених, плівка робочого розчину добрива на поверхні листків, яка утворюється завдяки «Фертіванту» у вигляді системи «Корал» на верхньому кутикулярному шарі рослин, сприяє продуктивному використанню води рослинами рису та погіршує проростання патогенних спор грибів.

 

Словосполучення «Фертівант» (fertivant) походить від англійських слів «fertilizer», що означає добриво та «adjuvant» - помічник (прилипач)

 

    Хімічний склад добрива (таблиця 1) і співвідношення біогенних елементів у «Нутріванті Плюс™ рис» повністю відповідає фізіології мінерального живлення культури рису.

Таблиця 1. Хімічний склад та фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюс™ рис».

Показник

Параметри

Фосфор водорозчинний (P2O5), %

46

Калій (K2O), %

30

Магній (MgO), %

2

Бор водорозчинний (B), %

0,2

Зовнішній вигляд

Біло-сірі дрібні кристали

1% - ний водний розчин

Утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність зложення, г/мл

1,25

Кислотність (рН 1-ного розчину)

4,1-4,2

Максимальна розчинність у воді, г/100мл

36,5

Ріст і розвиток рослин рису проходить за генетично закладеною у насінині «програмою». Під час, росту рослини повністю реалізують закладений потенціал, лише за умови достатнього забезпечення елементами мінерального живлення. При цьому, - найбільш чутливі рослини рису до нестачі елементів мінерального живлення у «критичні» фази росту та розвитку.

Для забезпечення оптимального живлення рису азотом у першу і другу критичну фазу, слід проводити оперативну діагностику азотного живлення портативним приладом «N-tester». Лише на підставі діагностики азотного живлення можна встановити оптимальні дози азотних добрив і отримати найвищу віддачу від їх застосування.

Першою «критичною» фазою в мінеральному живленні рису є кінець кущіння. В цей період утворюється вторинна коренева система рослин і одночасно формується зачатковий колос – головний компонент майбутнього врожаю. Встановлено, що лише за збалансованого мінерального живлення у рослин рису утворюється довший конус наростання в зачатковому колосі та формується волоть із виповненим зерном. Застосування високих доз азотних добрив у цей період може пригнічує споживання рослинами рису сполук фосфору, калію та мікроелементів. Високі дози азотних добрив можуть призвести до активного вегетативного росту рослин рису, однак будуть відставати у своєму розвитку.

З метою забезпечення збалансованого мінерального живлення рослин рису в першу «критичну» фазу рекомендується позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм рис» (рис. 1) дозою внесення 2 кг/га. Добриво не містить азоту, що стримує надмірний вегетативний ріст рослин рису. Наявність у складі добрива бору усуває негативну дію анаеробних умов вирощування рису, оскільки він сприяє біосинтезу нуклеїнових кислот. Збалансоване співвідношення між фосфором, калієм і магнієм у «Нутріванті Плюстм рис» прискорює ріст вторинної кореневої системи рослин, поліпшує вкорінення, стимулює кущіння, підвищує інтенсивність фотосинтезу, позитивно впливає на ріст, розвиток рослин і сприяє утворенню подовженого конуса наростання.

Рис. 1. Технологічна схема застосування «Нутріванта Плюстм рис» на культурі рису

Другою «критичною» фазою в живленні рису є кінець виходу в трубку – початок викидання волоті. У цей період рослини рису починають формувати волоть, відбувається дозрівання пилкових зерен і зародкового мішка. Ця фаза розвитку впливає на утворення кількості продуктивних гілок, виповненість та вагу зерен у волоті, вміст білка та крохмалю в зерні рису.

Забезпечити збалансоване мінеральне живлення рису в другу «критичну» фазу можливо, проводячи позакореневого листкового підживлення «Нутрівантом Плюстм рис» дозою 2 кг/га. При цьому сполуки фосфору добрива прискорюють утворення репродуктивних органів та стимулюють рослини до утворення насіння. За рахунок калію «Нутріванта Плюстм рис» підвищується стійкість рослин до хвороб, підвищується кількість колосків у волоті та маса зерен. Магній стимулює процеси фотосинтезу та функціонування листкового апарату. Бор – сприяє проростанню пилкових зерен у пилкових трубках, запиленню колосків та росту меристемних тканин, що сприяє зменшенню пустозерності. Оптимальне співвідношення між фосфором, калієм, магнієм і бором «Нутріванта Плюстм рис» поліпшує споживання рослинами мінеральної поживи із ґрунту та добрив, формування зерна рису високої якості, покращення його харчових і поживних властивостей.

«Нутрівант Плюс™ рис» уже набув широкого застосування у Російській Федерації. Виробничі випробування та наукові дослідження на базі Інституту рису Російської Академії Аграрних Наук (2007) засвідчили, що оптимальними фазами застосовування «Нутріванта Плюс™ рис» в системі мінерального живлення рису є кущіння (2 кг/га) та кінець виходу в трубку – початок викидання волоті (2кг/га). Оптимальні концентрації робочого розчину «Нутріванта Плюс™ рис» – 1-3 %. Рекомендована норма внесення 4 кг/га. Робочий об’єм робочого розчину при позакореневому підживленні «Нутрівантом Плюс рис» – 250-300 л/1га.

Інститутом рису Російської Академії Аграрних Наук також розроблено рекомендації (таблиця 2) із застосування «Нутріванта Плюс™ рис» у залежності від внесеного азоту та запланованої врожайності культури рису.

 

    Таблиця 2 . Норми застосування «Нутріванта Плюстм рис» залежно від доз азотних добрив та врожайності рису

Врожайність, ц/га

50

60

70

80-90

100

Норма Нутріванта Плюс™, кг/га

1

2

3

4

5

Норма азоту, кг/га

60-80

80-100

100-120

120-140

>140

 

Тож застосовуйте «Нутрівант Плюс™ рис» у системі мінерального живлення рису і ми гарантуємо вам успіх.

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design