Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

12.08.2008
Ще є сенс підживлювати буряки цукрові «Нутрівант Плюс™»

Ще є сенс підживлювати буряки цукрові «Нутрівантом Плюстм»

Нутрівант Плюс = Урожай Плюс


Попри всі сьогоднішні складнощі, які склались у буряковій галузі України, буряки цукрові залишаються та й будуть культурою із високим потенціалом продуктивності та й рентабельності.

Однак, отримання високих сталих урожаїв і високої рентабельності цукрових коренів криється у відпрацьованій технології, де вагоме місце належить оптимально збалансованого мінеральному живленні.

Відомо, що переважна більшість буряків цукрових в Україні вирощується в богарних умовах (без застосування зрошення), де низка несприятливих чинників призводить до дефіциту, як макро-, так і мікроелементів. При цьому, в польових умовах майже не можливо заздалегідь встановити настання прихованого дефіциту біогенів. А за дефіциту біогенів у буряків цукрових порушується процеси обміну та знижується їх потенційно можлива врожайність.

З метою усунення дефіциту біогенів, зокрема, магнію, бору і марганцю, на які буряки цукрові найліпше позакоренево відгукується, фахівці компанії «Нутрітех Україна» пропонують доповнювати систему мінерального живлення буряків цукрових шляхом позакореневого їх підживлення унікальним добривом «Нутрівант Плюстм цукрові буряки».

Таке підживлення забезпечить:

 1. стимулювання біохімічних процесів і підвищення стійкості рослин до хвороб та стресів, викликаних високими температурами повітря, його перепадами та засобами захисту рослин;
 2. усунення небезпечних хвороб, викликаних дефіцитом магнію, бору та марганцю;
 3. поліпшення споживання біогенів кореневою системою рослин із добрив і ґрунту;
 4. відтоку цукрів із листків до коренеплодів та підвищення їх цукристості;
 5. поліпшення лежкості коренеплодів у кагатах та технологічного виходу цукру на цукрових заводах;
 6. підвищення врожайності коренеплодів буряків цукрових на 3-5 т/га;
 7. отримання високої окупності добрива (кожна витрачена гривня окупається 7 – 15 грн).

Збалансований хімічний склад «Нутріванта Плюс™ цукрові буряки» повністю відповідає фізіології мінерального живлення культури буряків цукрових, таблиця 1.

Хімічний склад та фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюстм цукрові буряки»

Показник

Параметри

Фосфор водорозчинний (P2O5), %

36

Калій (K2O), %

24

Магній (MgO), %

2

Бор водорозчинний (B), %

2

Марганець водорозчинний (Mn), %

1

Зовнішній вигляд

коричневі дрібні кристали

1% - ний водний розчин

утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність зложення, г/мл

1,25

Кислотність (рН 1-ного розчину)

4,1 - 4,2

Максимальна розчинність у воді, г/100мл

36,5

 

Добриво повністю розчинне у воді, воно виготовлене на основі висококонцентрованого монокалійфосфату (КН2РО4), який не містить баластних і токсичних рослинам сполук. До складу добрива входить екологічний біологічного походження прилипач «Фертівант», завдяки якому добриво проявляє пролонговану дію та синхронний ефект протягом 15-20 днів та не змивається опадами. За рахунок «Фертіванта» «Нутрівант Плюс™ цукрові буряки» ощадливим шаром покриває листкову поверхню буряків цукрових та проявляє антитранспіраційну дію (зменшує випаровування води із рослин), що важливо за спекотних та посушливих погодних умов. На думку вчених-агрохіміків добриво «Нутрівант Плюс™ цукрові буряки» можна вважати борно-марганцевим добривом, оскільки воно має підвищений їх вміст.

Фосфор добрива підсилює ріст кореневої системи буряків цукрових. Забезпечує енергонакопичення і обмін речовин рослин. Підвищує твердість коренеплодів та їх стійкість до кореневих гнилей та інших небезпечних хвороб.

Калій приймає участь в утворенні вуглеводнів і сприяє накопиченню цукрів (сахарози) у коренеплодах буряків цукрових, підсилює їх ріст, сприяє збільшенню їх маси, підвищує стійкість рослин до низьких температур і посухи, захищає рослини від небезпечних хвороб та продовжує строки зберігання коренеплодів у кагатах.

Магній конче потрібний для буряків цукрових, оскільки він (15-20%) входить до складу хлорофілу та сприяє проходженню процесів фотосинтезу. Магній перебуває у антагоністичні взаємодії з калієм (K) та амонієм (NH4), а, як відомо, інтенсивне споживання калію та сполук амонію погіршує споживання магнію та викликає прихований його дефіцит. Магній споживається рослинами упродовж усього вегетаційного періоду. Він сприяє відтоку цукрів із листків до коренеплодів.

Культура буряків цукрових потребує обов’язкового застосування борних добрив. Фізіологічна роль бору у мінеральному живленні буряків цукрових багатогранна та потребує ще більш детального його вивчення. Встановлено, що бор приймає участь у формуванні клітинних стінок, поліпшує ріст меристемних тканин точок росту рослин, сприяє відтоку цукрів із листків до коренеплодів та цукронакопичення. Бор впливає на поглинання та збалансованість рослин кальцієм. Оптимальне забезпечення буряків цукрових бором усуває такі небезпечні хвороби, як «язва головки» та «гниль сердечника» коренеплодів. Бор споживається рослинами буряків цукрових упродовж всього вегетаційного періоду. Встановлено, що врожаєм буряків цукрових 10т/га виноситься 90-100г/га бору.

Аналогічно бору, буряки цукрові теж добре реагують на застосування марганцевих добрив. Оскільки, марганець приймає участь в азотному обміні, сприяє переміщенню цукрів від листків до коренеплодів та цукронакопиченню. За дефіциту марганцю в рослинах порушується відновлення нітратного азоту, що призводить до накопичення шкідливого небілкового азоту в коренеплодах цукрових буряків та погіршення технологічного виходу цукру на цукрових заводах. Марганець запобігає появі хлорозу на рослинах буряків цукрових. Середній винос марганцю культурою буряків цукрових з 1 га - 800-1100грамів.

Однією із особливостей добрива «Нутрівант Плюстм цукрові буряки» є те, що воно не містить в своєму складі азоту. Це дозволяє повністю контролювати азотне живлення рослин та є актуальним при застосуванні в фазу змикання листків у міжряддях. Оскільки, у цій фазі проходить цукронакопичення, а надлишок азоту, як правило, призводить до зменшення цукристості в коренеплодах.

З метою поліпшення цукронакопичення та зменшення вмісту шкідливого азоту в коренеплодах буряків цукрових рекомендуємо провести позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм цукрові буряки» в період активного росту коренеплодів та в період цукронакопичення (липень – серпень місяці) дозою 3-4,5 кг/га. Таке позакореневе підживлення доцільно комбінувати в одному робочому розчинні з фунгіцидами та гербіцидами. У разі їх сумісного застосування, добриво проявляє себе, як кислотно-буферний агент, пом’якшуючи воду, попереджаючи швидкий гідроліз пестицидів та, підвищуючи їх ефективність. Проте, потрібно провести обов’язкове тестування робочого розчину на проявлення фітотоксичності рослин та появу осаду.

Проведені наукові дослідження Інститутом цукрових буряків УААН проведенні в 2006 році засвідчили, що позакореневе підживлення рослин буряків цукрових «Нутрівантом Плюс™ цукрові буряки» лише в фазі розмикання листків у міжряддях дозою 4,5 кг/га, забезпечило врожайність коренеплодів 46,6 т/га (контроль 43,9) та їх цукристість 16,5% (контроль 15,8%). Проведені дослідження у 2007 році теж показали, що дворазове застосування «Нутріванта Плюстм цукрові буряки» в дозі 4,5 кг/га у фазах - змикання листків в рядах та - 4,5,0 кг/га через 15 днів після змикання листків у міжряддях забезпечило підвищення врожайності коренеплодів цукрових буряків на 3,5 т/га (контроль 39 т/га), цукристості – на 0,5% (контроль 15,8%), збору цукру на 0,8 т/га. При цьому, також встановлено поліпшення якості цукрової сировини та зростання очікуваного технологічного виходу цукру до 4,60 т/га( контроль 3,95т/га).

На нашу думку, цікаві результати досліджень були отримані Північно-Кавказьким НДІ цукрових буряків і цукру (м. Гулькевичі, Краснодарський край, Російська Федерація) при вивчені впливу «Нутріванта Плюстм цукрові буряки» на продуктивність буряків цукрових, (таблиця 2)

Вплив позакореневого підживлення «Нутрівантом Плюстм цукрові буряки» на продуктивність буряків цукрових, 2007 рік

Позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм» за «Н» днів до збирання, кг/га

Густота рослин до збирання, тис./га

Біологічна врожайність, ц/га

Цукристість, %

Збір цукру, т/га

Приріст збору цукру, т/га

Н=60

Н=45

Н=30

1

Контроль без підживлення

84,2

483

16,4

8,9

-

2

3 кг/га

-

3 кг/га

88,7

568

17,9

10,2

+1,3

3

2 кг/га

2 кг/га

2 кг/га

81,7

512

18,9

9,7

+0,8

4

-

6 кг/га

-

89,7

495

19,2

9,5

+0,6

 

13.07.07

28.07.07

12.08.07

13.09.07 збирання

 

 

 

Результати цих досліджень теж засвідчують, що є сенс проводити позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюс цукрові буряки» у пізні фази росту та розвитку буряків цукрових. Такі підживлення сприяють цукронакопиченню та збільшенню технологічного виходу цукру на цукрових заводах.


То ж застосовуйте «Нутрівант Плюс цукрові буряки» і Ви обов’язково отримаєте високий врожай солодких коренеплодів.

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design