Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

07.04.2009
Кукурудза, соя, рис добре реагують на позакореневі підживлення «Нутрівантами Плюс»

Відомо, що висока продуктивність таких культур, як кукурудза, соя, рис, висока окупність технологій їх вирощування забезпечується за рахунок якісного проведення всіх систем технології (мінерального живлення, захисту, обробітку ґрунту тощо). Таку відому «аксіому успіху» сповідують всі аграрії України та зарубіжних країн, акцентуючи увагу на збалансоване мінеральне живлення, як фундамент технології. Однак в богарних умовах дуже важко повністю забезпечити культури збалансованим мінеральним живленням за макро – мезо – та мікроелементами, не застосовуючи позакореневі підживлення.

З метою швидкого, постійного та повного забезпечення фізіологічних потреб кукурудзи, сої, рису збалансованим мінеральним живленням, компанія «Нутрітех Україна» пропонує вітчизняним аграріям унікальні позакореневі добрива «Нутріванти Плюс™». Їх хімічний склад повністю відповідає фізіології мінерального живлення цих культур, (таблиця 1. Хімічний склад марок «Нутрівантів Плюстм»).

Кукурудза є індикатором дефіциту мікроелементів та добре відгукується на позакореневе підживлення фосфором, магнієм та цинком.

Хочемо повідомити своїх читачів, що у 2008 році спеціалістами компанії «Нутрітех Україна» разом з Ізраїльськими хіміками розроблено нову марку позакореневого добрива – «Нутрівант Плюс™ кукурудза», яка повністю відповідає фізіології мінерального живлення кукурудзи. В основу філософії хімічного складу «Нутріванта Плюс™ кукурудза» покладено фізіологічну реакцію кукурудзи на позакореневе підживлення біогенними елементами та несприятливі погодні умови, які часто спостерігається в умовах Україні. А саме, за ранніх посівів кукурудзи (в квітні місяці) температура ґрунту низька та далека від оптимальної. Як правило, наступає фізіологічний нуль, коли припиняється споживання біогенів, особливо сполук фосфору, молодими рослинами кукурудзи, проявляється фізіологічний стрес, що викликає дефіцит фосфору, цинку та інших біогенів. Це призводить до призупинення росту й розвитку кукурудзи та зниження її продуктивності. Однак, рахунок «Нутріванта Плюс™ кукурудза», який містить легкодоступні форми біогенів, їх дефіциту можна уникнути.

У зв’язку з цим, рекомендується проводити позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм кукурудза» ще до появи ознак дефіциту біогенних елементів та у „критичні“ фази росту та розвитку культури кукурудзи. Перше позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм кукурудза» проводиться дозою 2кг/га у фазі 3-4-х листків. Оскільки у цій фазі ще слаборозвинена первинна коренева система, яка не здатна повністю забезпечити фізіологічні потреби кукурудзи. Саме в цій фазі утворюються перші вузлові корені, які є основою кореневої системи кукурудзи. Друге підживлення рослин кукурудзи «Нутрівантом Плюстм кукурудза» проводиться у фазі 6-8-ми листків дозою 3 кг/га, у цій фазі відмирає первинна (зародкової) коренева система і кукурудза переходить на споживання біогенів вторинною кореневою системою. У цій фазі активно наростає листкова поверхня рослин кукурудзи, формуються генеративні органи, що призводить до інтенсивного споживання азоту (N), фосфору (P), калію (K), магнію (Mg) та цинку (Zn).

Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, УААН, м. Харків) у цих фазах теж встановлено високу ефективність позакореневих підживлень «Нутрівантом Плюстм зерновий» на кукурудзі, (таблиця 2. Реакція гібридів кукурудзи на позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм зерновий»), оскільки «Нутрівант Плюстм кукурудза» ще був у процесі випробування.

Позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм зерновий» у фазі 3-4 листки дозою 2 кг/га та у фазі 6-8 листків – 3 кг/га забезпечили найвищу середню врожайність гібридів кукурудзи – 7,01 т/га. При цьому, за рахунок «Нутріванта Плюстм зернового», збільшувався розмір качана, його озерненість, маса 1000 зерен, а його окупність становила 1,87 грн.

Потреба сої у елементах мінерального живлення визначається насамперед її біологічними особливостями. Починаючи від проростання насіння до початку цвітіння соя споживає лише 8-10% азоту і фосфору та близько 10-15% калію від загальної потреби. Однак, науково перевірено, що окрім головних елементів мінерального живлення - азоту, фосфору і калію на формування високої продуктивності сої потрібні ще магній, сірка, бор, марганець, цинк і молібден. Активне споживання яких, (80%-95% від загальної потреби макро-, мезо- і мікроелементів) у сої починається від фази цвітіння до середини наливу бобів. Фізіологічна роль кожного із цих елементів мінерального живлення специфічна, де не можливо замінити один елемент іншим елементом. При цьому магній, як складова молекули хлорофілу, забезпечує активне проходження фотосинтезу, а за оптимального мінерального живлення забезпечує активне засвоєння азоту, фосфору і калію рослинами сої. Сірка приймає участь в окисно-відновних процесах, впливає на поглинання фосфору, регулює ріст і розвиток рослин, азотний і білковий обміни. Бор підтримує утворення і транспортування вуглеводнів у рослині, стимулює ріст твірних тканин і вегетативних органів, поліпшує запилення квіток. Марганець активно підтримує азотний обмін, підвищує стійкість сої до різного роду стресів, активізує ферментативні системи. Цинк регулює ростові процеси, за рахунок синтезу ауксинів, стимулює ріст і розвиток кореневої системи, підвищує холодо-, жаро- і посухостійкість рослин. Молібден стимулює фіксацію азоту симбіотичними азотфіксуючими бактеріями, і тим самим, поліпшує азотне живлення культури, регулює вуглеводний обмін і синтез хлорофілу.

Однак у польових умовах, за звичай, дуже важко створити оптимальні умови ,які б забезпечували нормальне споживання кореневою системою сої біогенів протягом усього періоду її вегетації. Тому рекомендується проводити позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюс™ олійний» у фазах бутонізації дозою 2 кг/га та за появи перших бобиків дозою 2 кг/га комбіновано з 1-2% розчином карбаміду (за фізичною масою). Висока достовірність та ефективність цієї технологічної схеми підтвердили й наукові дослідження Інституту олійних культур УААН, (таблиця 3. Вплив «Нутріванта Плюс™ олійний» на продуктивність сої).

Слід відмітити, що найвищу врожайність зерна сої було отримано за триразового підживлення «Нутрівантом Плюс™ олійний» дозою 3 кг/га у фази: 3-5 листків, бутонізації та формування перших бобиків. Однак, з огляду на такі технологічні показники, як вміст олії, збір олії з одного гектара, вміст білка в насінні сої, його валового збору та окупності добрива, кращим є дворазове підживлення «Нутрівантом Плюс™ олійний» у фази: 3-5 листків і бутонізації дозами по 2 кг/га.

Підживлення «Нутрівантом Плюс рис» культури рису забезпечує приріст врожайності не менше 9ц/га

За високого продуктивного потенціалу сучасних сортів рису, який становить понад 9–10 т/га та ще й вище, на жаль, у виробничих умовах його реалізація становить лише 70 – 75%. Однією з головних причин, що призводить до неповної реалізації генетичного потенціалу сучасних сортів рису є незбалансована система мінерального живлення за макро-, мезо- і мікроелементами. При цьому, рослини рису найбільш чутливі до браку елементів мінерального живлення у «критичні» фази їх росту та розвитку.

Компанія «Нутрітех Україна» пропонує вітчизняним рисоводам, перевірене наукою та виробничим досвідом, позакореневе добриво «Нутрівант Плюс™ рис», (таблиця 1). Рекомендується перше підживлення «Нутрівантом Плюс™ рис» проводити дозою 2 кг/га у фазах кінець кущіння - початок виходу у трубку рослин рису. У цей період органогенезу рису одночасно формується вторинна коренева система і й зачатковий колос – головний орган, який забезпечує високу врожайність. У рослин рису, за оптимального збалансованого мінерального живлення «Нутріванта Плюс™ рис» , у цих фазах формується довший конус наростання у зачатковому колосі та продуктивна волоть. Застосування високих доз азотних добрив у цей періоді, як правило, призводить до появи браку фосфору, калію, бору та мікроелементів, призводить до активного вегетативного росту, погіршення росту й розвитку генеративних органів (волоті) рису та появи небезпечної хвороби «перикуляріозу», викликаної грибом перикулярі (Perycularia Oryzae Cavara).

Підживлення «Нутрівантом Плюс™ рис» дозволяє стримувати активний ріст та розвиток рису, за рахунок фосфору добрива. Бор добрива усуває негативний вплив анаеробних умов вирощування, оскільки він сприяє кращому біосинтезу нуклеїнових кислот рослин рису. Збалансоване співвідношення між фосфором, калієм і магнієм, яке міститься у «Нутріванті Плюс™ рис», прискорює ріст вторинної кореневої системи, поліпшує вкорінення, стимулює кущіння, підвищує інтенсивність фотосинтезу, позитивно впливає на ріст і розвиток конуса наростання рису.

Друге підживлення «Нутрівантом Плюстм рис» проводиться у фазі - кінець виходу в трубку – на початку викидання волоті, оскільки у цій фазі формується волоть та проходить процес дозрівання пилкових зерен. Таке підживлення поліпшує запилення волоті, виповненість зерна, підвищує масу 1000 зерен, вміст білка, крохмалю, а також сприяє більшому формуванню продуктивних гілок. Де фосфор добрива прискорює утворення органів плодоношення та стимулює утворення зерна. За рахунок калію підвищується стійкість рослин до хвороб та зменшується вилягання рослин рису. Магній поліпшує фотосинтез та продовжує термін функціонування листкової поверхні. Бор сприяє проростанню пилкових зерен у пилкових трубках, запиленню волоті та знижує пустозерність. Оптимальне співвідношення між фосфором, калієм, магнієм і бором у складі «Нутріванта Плюстм рис» забезпечує поліпшене функціонування кореневої системи та підвищення не менше, ніж на 8-10% коефіцієнта засвоєнні біогенних елементів з ґрунту та добрив.

Дослідження в Інституту рису УААН показали, що найвищу врожайність 9,10 т/га рису було отримано при застосування «Нутрівант Плюстм рис» у фазу трубкування у дозі 4 кг/га на фоні N120+30Р20, (таблиця 4. Вплив «Нутріванта Плюстм рис» на врожайність рису)

Підвищення дози «Нутріванта Плюстм рис» до 6кг/га не забезпечила істотного підвищення врожайності рису.

Водночас, було встановлено, що позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм рис» у на початку виходу у трубку та викидання волоті дозами по 2 кг/га забезпечували збільшення загального виходу крупи до 69% за досить високого вмісту в ній цілого ядра – 88,8%.

Виробничі випробування, (2008 р.) «Нутріванта Плюстм рис» у ТОВ «Українські Рисові Системи», Каланчацького р-ну, Херсонської обл., на площі 250 га забезпечили приріст врожайності рису 14 ц/га. «Нутрівант Плюстм рис» застосовувався у дозі 4 кг/га комбіновано з фунгіцидною обробкою. Окупність «Нутріванта Плюстм рис» становила 43,8 гривень.

Отже, наукові дослідження та виробничий досвід засвідчують, що позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм рис» на культурі рису, забезпечують отримання його високої продуктивності та високої окупності добрив.

Тож застосовуйте позакореневі добрива «Нутріванти Плюс™» у системах мінерального живлення кукурудзи, сої та рису і ми гарантуємо вам успіх.


Читати статті:

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани : Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design