Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

27.05.2009
Буряки цукрові та соняшники добре відгукуються на «Нутріванти Плюс»

Вирощування інтенсивних гібридів буряків цукрових і соняшників, а також сьогоднішні економічні негаразди вимагають від вітчизняних аграріїв впровадження нових ефективних заходів у технології їх вирощування. Не останню скрипку, при цьому, відіграє збалансоване за макро- мезо- та мікроелементами мінеральне живлення культур. А застосування новітніх позакореневих добрив «Нутрівантів Плюс™» дозволяє знизити стресове навантаження на культури, викликаного обробітком засобами захисту рослин, різкими коливаннями температури, підкорегувати на 20-30% мікроелементне живлення культур, підвищити на 10-12% коефіцієнти засвоєння (N,P,K) з ґрунту та добрив, підвищити мінімум на 10-15% врожайність, поліпшити її якість, забезпечити високу екологічність, товарність та високу окупність системи мінерального живлення культурних рослин.

Унікальність позакореневих добрив «Нутрівантів Плюс»

Слід зазначити, що марки «Нутрівантів Плюстм», які пропонуються в Україні виготовляться міжнародним концерном “ICL Fertilizers” (Ізраїль) на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4) та інших високоякісних складових, що не містять баластних токсичних рослинам сполук. До складу «Нутрівантів Плюстм» входить екологічний прилипач біологічного походження «Фертівант» (розробка вчених Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, яка не має аналогів в Україні), за рахунок якого добрива рівномірним ощадливим шаром покривають листкову поверхню культур, виступає як антитранспірант (знижує випаровування води з рослин), забезпечує постійну, синхронну та пролонговану дію добрив протягом 3-4 тижнів та засобів захисту рослин, при їх комбінованому застосуванні. Через унікальну дію  «Фертіванта», добриво не змивається опадами, росою, зменшуються на 30-50% втрати добрива з воскової кутикулярної листковій поверхні та підвищується до 25% засвоєння сполук фосфору з «Нутрівантів Плюстм»,  проти 1% з традиційних добрив. Хелатуючим агентом (сполука, за рахунок якої утворюються комплексні сполуки з біметалами – Mn, Zn, Cu, Fe) у «Нутрівантах Плюстм» є високо екологічна лимонна кислота, яка, за оцінками фахівців, проявляє найвищу ефективність при позакореневому підживленні культур. Це обумовлено тим, що лимонна кислота, порівняно з аналогами, має меншу константу стійкості, тобто, дуже швидко дисоціює у клітинах рослин, легко засвоюється, та забезпечує високий коефіцієнт засвоєння мікроелементів (70-80%).

Реакція буряків цукрових на позакореневі підживлення «Нутріватом Плюс™ цукрові буряки».

Відомо, що буряки цукрові є лідером із виносу елементів мінерального живлення серед сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні. Встановлено (Д.Шпаар), що врожаєм (коренеплід+гичка) 400 ц/га виноситься в середньому – 163 кг/га азоту (N), 69 кг/га фосфору (P2O5), 276 кг/га калію (K2O), 58 кг/га магнію (Mg), 60 кг/га кальцію (CaO), 24 кг/га сірки (S), 55 кг/га натрію (Na), не менше - 137 г/га заліза (Fe) 120 г/га марганцю (Mn), 93 г/га цинку (Zn), 95 г/га міді (Cu)  116 г/га бору (B),1,8 г/га молібдену (Mo). Дані вітчизняних та голландських вчених засвідчують, що буряки цукрові мають ще більші виноси мікроелементів, де за врожайності 500-600 цн/га виносять з одного гектара 400-600 г/га бору (В) та 800-1000 г/га марганцю (Mn). При позакореневому підживленні буряки цукрові найліпше реагують на магній (Mg), марганець (Mn) та бор (B). Це обумовлено: фізіологією мінерального живлення, вапнуванням ґрунтів бурякової сівозміни, яке призводить до зниження кислотності (рН=6,8-7,1) ґрунтового розчину та зниження рухомості й доступності мікроелементів культурі. У ґрунті також, за певних умов, спостерігається синергізм або антагонізм між катіонами ґрунтового розчину, що теж знижує доступність елементів мінерального живлення культурам.

Позакореневі підживлення буряків цукрових «Нутрівантом Плюстм цукрові буряки» дозволяють швидко підкорегувати їх фізіологічні потреби у фосфорі, калію, магнію, борі, марганцю та повністю реалізувати потенціал їх високої продуктивності. Хімічний склад добрива «Нутрівант Плюстм цукрові буряки» повністю відповідає фізіології мінерального живлення буряків цукрових, (таблиця 1).

1. Хімічний склад «Нутріванта Плюстм цукрові буряки», %

P2O5

K2O

MgO

B

Mn

Прилипач

36

24

2

2

1

*Фертівант

*Прилипач Фертівант (fertivant) сполука органічного походження, назва якого утворилась від англійських слів "fertilzer" – добриво та "adjuvant" – прилипач.

«Нутрівант Плюстм цукрові буряки» не містить азоту, що дозволяє його застосовувати на пізніх фазах росту та розвитку буряків цукрових – у фазах змикання листків, розмикання листків у міжряддях, розмикання листків у рядках з метою підвищення цукронакопичення коренеплодів.

Фізіологічна роль біогенів «Нутріванта Плюс™ цукрові буряки» для буряків цукрових

 • Фосфор «Нутріванта Плюстм цукрові буряки» на ранніх фазах органогенезу буряків цукрових поліпшує ріст й розвиток їх кореневої системи. Забезпечує енергонакопичення і обмін речовин. Підвищує твердість коренеплодів, стійкість їх до кореневих гнилей та інших хвороб.
 • Калій є незамінним біогеном у мінеральному живленні буряків цукрових. Він бере участь у синтезі вуглеводнів, сприяє накопиченню цукрів (сахарози) у коренеплодах буряків цукрових, підсилює їх ріст, розвиток, сприяє збільшенню їх маси, підвищує стійкість до низьких температур і посухи, сприяє стійкості рослини буряків цукрових до хвороб та продовжує терміни зберігання коренеплодів у кагатах.
 • Магній «Нутріванта Плюс цукрові буряки» є складовою молекули хлорофілу, що поліпшує фотосинтез і, тим самим, сприяє більшому накопиченню сахарози у коренеплодах цукрових буряків. Протягом вегетації буряки цукрові споживають магній зі зростаючою динамікою, аж до закінчення цукронакопичення. У ґрунтовому розчині магній перебуває в антагоністичній взаємодії з калієм (K+) та амонієм (NH4+), а ґрунти з підвищеним вмістом калію або амонію знижують споживання магнію рослинами буряків цукрових, викликаючи його прихований дефіцит.
 • Культура буряків цукрових є борофілом, оскільки потребує високого борного живлення та добре реагує на борні добрива, які застосовуються для кореневого та позакореневого живлення. Бор споживається буряками цукровими протягом усього періоду вегетації. Він приймає участь у формуванні клітинних стінок, поліпшує ріст меристемних (твірних) тканин точок росту, транспорт цукрів із листків до коренеплодів та цукронакопичення. Споживання бору рослинами буряків цукрових зростає за підвищеного калійного живлення. За браку бору погіршується ріст і розвиток кореневої системи буряків цукрових, проявляються такі небезпечні фізіологічні хвороби, як «язва головки коренеплодів», «гниль сердечника», «суха гниль» коренеплодів тощо, які знижуються їх продуктивність на 20-30% . Однак слід пам’ятати, що надмірні норми бору за позакореневого підживлення (внесення дози понад 300 г/га В) пригнічують їх ріст та розвиток буряків цукрових, викликаючи хлороз та появу галів на коренеплодах.
 • Марганець, який вноситься із «Нутрівантом Плюс цукрові буряки» приймає участь в окисно-відновних реакціях - фотосинтезу, дихання, вуглеводного та білкового обмінів. Головна фізіологічна роль марганцю полягає у тому, що він приймає участь в азотному обміні, оскільки сприяє засвоєнню рослинами амонійного та нітратного азоту. За амонійного живлення, марганець діє як сильний окисник, а за нітратного - як сильний відновник. У разі дефіциту марганцю у рослинах цукрових буряків порушується відновлення нітратного азоту, що погіршує технологічний вихід цукру на цукрових заводах через накопичення шкідливого небілкового азоту в коренеплодах.

Встановлено, що у мінеральному живленні буряків цукрових критичними фазами по відношенню до бору (В) є фази 4-6 та 8-12 пар листків. Оскільки у фазу 4-6 листків у коренеплодах буряків з’являються перші кільця судинних пучків із вторинним камбієм у яких накопичується сахароза та закладається потенціал їх майбутньої високої продуктивності. Брак бору у цій фазі призводить до порушення анатомічної будови коренеплодів, до дегенерації камбію та зменшення кореневої системи. Критичною фазою відносноо марганцю (Mn) є фаза 8-12 листків, що обумовлено активним азотним обміном та наростанням площі листкової поверхні буряків цукрових. Дефіцит марганцю в цій фазі зменшує площу листкової поверхні та призводить до накопичення шкідливого небілкового азоту в коренеплодах буряків цукрових.

Дослідження проведені Інститутом цукрових буряків УААН (2006-2008) засвідчили високу агрохімічну ефективність «Нутріванта Плюстм цукрові буряки» у технології вирощування цукрових буряків за умови його застосування у критичні фази їх росту та розвитку в різних бурякосіючих зонах (Рівненська ДСГДС, Кіровоградський ІАПВ, Білоцерківська ДСС, Іванівська ДСС) України, (таблиця 2 переглянути>>>). Дослідження проводились на господарському мінеральному фоні промислових посівів зерново-бурякової сівозміни. Вони показали, що оптимальною нормою «Нутріванта Плюс™ цукрові буряки» є 7,5 кг/га. Де рекомендується у фазі змикання листків у рядку застосовувати дозу 4,5 кг/га, а в фазі змикання листків у міжряддях – 3кг/га. Лабораторні дослідження технологічної якості коренеплодів буряків цукрових теж показали, що на цьому варіанті був найбільший розрахунковий вихід цукру, який становив 11,96% проти 11,20% на контролі. За цієї оптимальної норми підвищувалась врожайність коренеплодів, цукристість, біологічний вихід цукру з одного гектара та була отримана найвища окупність «Нутріванта Плюс™ цукрові буряки».

Отже, враховуючи позитивну реакцію буряків цукрових на позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм цукрові буряки» та особливості (спрощення) вітчизняних технологій, рекомендується проводити перше підживлення у фазі змикання листків у рядку дозою 4,5 кг/га та друге підживлення у фазі змикання листків у міжряддях дозою 3 кг/га.

Однак, за рекомендаціями Ізраїльських фахівців, перше підживлення «Нутрівантом Плюстм цукрові буряки» потрібно проводити у фазі – 3-5 пар дозою 1,5 кг/га, друге підживлення дозою 3 кг/га у фазі 8-10 пар листків (змикання листків у рядку), а третє підживлення у фазі 12-14 пар листків (змикання листків у міжряддях) дозою 3 кг/га. Ця технологічна схема забезпечить культуру буряків цукрових магнієм, бором, марганцем, відповідно до їх фізіологічних потреб, та більш високу продуктивність.

                                                                     Продовження статті   >>>

Завантажити статтю в форматі pdf (розмір 0,75 Мб)  >>>

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design