Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

23.06.2009
Комбіноване застосування «Нутрівантів Дріп™» і «Нутрівантів Плюс™»

Комбіноване застосування "Нутрівантів Дріп" і "Нутрівантів Плюс"

повністю забезпечує овочеві культури збалансованою мінеральною поживою

Жур. "Овощеводство", № 6, червень 2009

«НУТРІВАНТ ПЛЮСтм» = УРОЖАЙ ПЛЮС

Висока врожайність, поліпшена якість та висока екологічність овочевих культур – це висока якість мінерального живлення

Сьогоднішній інтенсивний розвиток енергозберігаючих технологій в овочівництві Ізраїлю, Голландії, Іспанії та інших високо розвинутих країнах світу потребує від вітчизняних аграріїв постійно держати «руку на пульсі», вивчати їх досвід та впроваджувати його в Україні.

Слід зазначити, що вітчизняне овочівництво, особливо в південних регіонах України, за останні 5-8 років теж набрало обертів. Спостерігається позитивна динаміка щодо впровадження систем крапельного поливу (систем фертигації) при вирощуванні овочевих культур, картоплі, винограду, плодових та декоративних культур. За оцінками фахівців, площі крапельного поливу щороку в Україні збільшуються на 10 тисяч гектарів і в 2008 році уже становили понад 90 тисяч гектарів. Зрозуміло, що такий підхід до вирощування овочевих культур потребує значних капіталовкладень, виважених знань, професійних навичок, природних ресурсів (вода, ґрунт), забезпечення якісними мінеральними добривами та компетентного управління (менеджменту) мінеральним живленням культур.

Автори цієї статті ставлять за мету познайомити наших читачів з новими фертигаційними добривами «Нутрівант Дріп™» та позакореневими добривами – «Нутрівант Плюс™» виробництва міжнародного концерну «ICL Fertilizers», Ізраїль, а також зупинитись на менеджменті мінерального живлення овочевих культур від компанії «Нутрітех Україна».

«Нутріванти Дріп™» унікальна розробка спеціалістів компанії «IСL Fertilizers»

Агрохімічні властивості «Нутрівантів Дріптм»

«Нутріванти Дріптм» - тверді повністю водорозчинні висококонцентровані добрива, до складу яких входять якісні складові, які не містять баластних і токсичних овочевим культурам речовин. Вони відповідають міжнародній системі якості та екологічності: ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004. Марки «Нутрівантів Дріптм» містять співвідношення біогенних елементів, яке повністю забезпечує фізіологію мінерального живлення культур за їх етапами органогенезу, відповідно до забезпечення ґрунту або субстрату головними елементами мінеральною живлення (N,P,K), кальцієм (CaO) та магнієм (MgO), (Хімічний склад "Нутрівантів Дріптm>>>).

Унікальність «Нутрівантів Дріптм» полягає у тому, що в добриві містяться як  водорозчинний кальцій (CaO), так і водорозчинні сполуки фосфору (P2O5), а це входить у протиріччя з класичною агрохімією та чого не спостерігається в аналогічних добривах. Добрива застосовуються з поливною водою у системах крапельного поливу, за кореневого підживлення горщикових культур, а інколи і позакоренево. За рахунок високої розчинності добрив та інших сприятливих ґрунтових чинників, «Нутріванти Дріптм» мають високі коефіцієнти споживання головних елементів мінерального живлення з добрив овочевими культурами, не менше 60-80%.

Фізико-хімічні властивості «Нутрівантів Дріптм» >>>

«Нутріванти Дріптм» мають високу хімічну кислотність (рН – 2,7-5,6), це дозволяє їх застосовувати на карбонатних ґрунтах та з поливною водою, яка не зовсім відповідає показникам якості, тобто має високу твердість, надмірний вміст гідрокарбонатів HCO3 тощо.

Використання «Нутрівантів Дріптм» з поливною водою, дозволяє повністю розблоковувати системи крапельного поливу від карбонатів, мікробіологічного нальоту, і тим самим, продовжити термін їх експлуатації. (Рис. Очищення системи крапельного поливу за рахунок Нутріванта Дріптм>>>) При застосування «Нутрівантів Дріптм» не потрібно застосовувати концентровані кислоти (азотна (HNO3), ортофосфорна (H3PO4)), які є небезпечними та шкідливими для людського організму. До складу «Нутрівантів Дріптм» входить мінімальний вміст біурету, хлору та натрію, які за надмірних концентрацій можуть пригнічувати ріст, розвиток овочевих культур та погіршувати якість їх товарної продукції.

«Нутрівантами Плюс™» позакоренево підживлювати овочеві культури є сенс

Відомо, що кожна овочева культура має свою фізіологію мінерального живлення щодо позакореневих підживлень.

Компанія «Нутрітех Україна» пропонує широку продуктову лінію (понад 12 марок) добрив для позакореневого підживлення - «Нутрівантів Плюс™», застосування яких забезпечує на 20-30% виноси мікроелементів врожаєм овочевих культур, поліпшення обміну та їх стійкість до різного роду стресів і хвороб.

Унікальність «Нутрівантів Плюс™».

 • високі якість та екологічність, що відповідає міжнародній системі стандартів ISO 9001:2000 та ISO 14001:2004;
 • висока розчинність у воді та містить фізіологічно активний хелатуючий агент – лимонну кислоту;
 • містить спеціальний прилипач “Фертівант”, який забезпечує протягом 15-20 днів постійне, пролонговане та синхронне надходження мінеральної поживи у клітини культур через вегетативні органи;
 • за рахунок “фертіванта”, добриво не змивається дощем та росами;
 • кожна марка містить співвідношення біогенів, яке відповідає властивій фізіологічній реакції культур на позакореневе підживлення (таблиця 3);
 • підвищують на 5-10% кореневе живлення овочевих культур;
 • забезпечують отримання (приріст на 10-15%) високої врожайності овочевих культур та поліпшеної якості їх товарної продукції;
 • гарантують отримання високої окупності (1 вкладена гривня окупається 7-20 грн. прибутку, що залежить від овочевої культури та кон′юктури ринку).

Спеціальний прилипач «Фертівант» (розробка вчених прикладних досліджень Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки), який міститься у добриві, забезпечує рівномірне, ощадливе покриття добривом листкової поверхні овочевих культур, а за комбінованого застосування із карбамідом, пестицидами – фунгіцидами, гербіцидами, інсектицидами в одному робочому розчині, ще проявляється і синергізм.

Хімічний склад марок "Нутрівантів Дріптм>>>"

Добривами «Нутрівант Плюс™ картопля, пасльоновий та гарбузовий» позакоренево підживлюють картоплю, овочеві культури родини пасльонових (помідори, перці, баклажани), овочеві культури родини гарбузових (огірки, кавуни, дині, цукіни, кабачки, гарбузи та патисони) відповідно,  в найбільш відповідальні фази їх росту та розвитку. «Нутріванти Плюстм» комбінуються в одному робочому розчині майже з усіма засобами захисту рослин, стимуляторами, біологічними препаратами, добривами, за винятком препаратів до складу яких входять алюміній та залізо. Однак, обов’язково потрібно проводити попереднє тестування на змішування із засобами захисту рослин, стимуляторами росту, добривами, а також на можливий прояв фітотоксичності.

Лимонна кислота, як хелатуючий агент, яка входить до складу «Нутрівантів Плюс™», на відміну від аналогів, проявляє найвищу фізіологічну активність за позакореневого підживленні, оскільки вона приймає участь в обмінних процесах, заощаджуючи енергію культур на її синтез, та витрачаючи її на продуційні процеси овочевих культур.

Щодо наукового вивчення «Нутрівантів Плюс™»

Більшість вітчизняних аграріїв, застосовуючи добрива на картоплі, беруть до уваги лише їх вплив на підвищення врожайності, не акцентуючи свою увагу на підвищення вмісту сухої речовини, крохмалю, смакових властивостей та скорочення термінів дозрівання бульб. Проте за даними німецького вченого Дітера Шпаара (табл. Вплив елементів мінерального живлення >>>), біогенні елементи ще й підвищують стійкість культури картоплі до враження хворобами, поліпшення зберігання бульб, а мікроелемент бор (В), окрім підвищення вмісту крохмалю, поліпшує загоєння ран бульб картоплі.

Дослідження Інституту картоплярства УААН (2008 р.) засвідчили, що триразове підживлення «Нутрівантом Плюс™ картопля» картоплі столового сорту «Серпанок» дозами по 2+3+3 кг/га у фазах: 5-6 листків, бутонізації та через 10-15 днів після другого обробітку забезпечило приріст урожайності 2 т/га, за врожайності у контролі – 30,7 т/га. Окрім того, позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюстм картопля» сприяло поліпшенню біохімічного складу бульб: збільшувався вміст сухої речовини в бульбах та становив 24,4%, - крохмалю 16,5%, проти контролю 22,9% та 15,9% відповідно. Аналогічну реакцію картоплі сорту «Фантазія», який вирощується для виробництва чіпсів, було отримано при обробітку «Нутрівантом Плюс™ картопля» за аналогічно технологічною схемою. «Нутрівант Плюс™ картопля» забезпечив приріст урожайності 2,8 т/га за урожайності у контролі – 33,7 т/га. А отримана врожайність картоплі «Фантазія» повністю відповідала вимогам технологічних параметрів, які ставляться до картоплі призначеної для переробки на чіпси.

Культура помідорів найліпше реагує на позакореневі підживлення марганцем, бором, цинком, залізом, калієм, магнієм.

Дослідження Інституту овочівництва та баштанництва УААН (2008 р.) теж показали високу ефективність позакореневих підживлень «Нутрівантом Плюстм пасльоновий» культури помідорів. За його трьох разового застосування у дозі 2 кг/га (у фазах: 2-3 листків, 4-9 листків, бутонізації, тобто, через 15 днів після другого обробітку) отримано врожайність помідорів 14,5 т/га, приріст врожайності 5,1 т/га, товарність 94% проти необробленого контролю, де врожайність становила 9,5 т/га, а товарність 86%. Водночас, підживлення «Нутрівантом Плюстм пасльоновий» поліпшує якісні показники плодів помідорів: підвищується вміст сухої речовини, цукрів, аскорбінової кислоти (вітаміну С), знижується кислотність та вміст нітратів та прискорюється дозрівання плодів на 5-7 днів.

Огірки протягом перших 10-15 днів після появи сходів повільно споживають сполуки азоту та фосфору, а калію протягом 30 днів. Однак у фазі інтенсивного росту та розвитку вегетативних органів, особливо у фазі плодоношення, споживання біогенних елементів огірками проходить дуже інтенсивно як за кореневого, так і позакореневого живлення. Рекомендується перше позакореневе підживлення огірків «Нутрівантом Плюс™ гарбузовий» проводити ще у фазі 4-5 листків дозою 2 кг/га, друге підживлення - у фазі на початку бутонізації, третє підживлення – у фазі плодоношення дозами по 2 кг/га. Після завершення першої хвилі плодоношення огірків, коли частина їх листків та кореневої системи уже відмерла і культура дещо ослаблена, рекомендується позакоренево підживлювати «Нутрівантом Плюс™ гарбузовий» комбіновано з розчином карбаміду (за фізичною масою) за концентрації 0,3-0,4%. Це прискорить вихід огірків зі стресового стану, призупинить старіння, сприятиме відростанню бокових пагонів, кореневої системи та підвищить врожайність огірків мінімум на 15-20%. Водночас, позакореневе підживлення огірків «Нутрівантом Плюс™ гарбузовий» дозволяє отримати урожайність огірків із високою товарністю (зменшується кількість закручених плодів, вони стають більш вирівняними) та прискорюється на 5-7 днів дозрівання плодів.

Науковий менеджмент мінеральним живленням із застосуванням «Нутрівантів Дріптм» та «Нутрівантів Плюс™», який сьогодні пропонує компанія «Нутрітех Україна», дозволяє отримати високу врожайність з поліпшеною якістю їх товарної продукції овочевих культур, а саме з підвищеним вмістом вітаміну С, цукрів, сухої речовини та високою екологічністю.

Тож, застосовуючи добрива «Нутрівант Дріп™» і «Нутрівант Плюс™» від компанії «Нутрітех Україна» у Вас є унікальний шанс отримати високу врожайність та поліпшену якість овочевої продукції.

До списку статті
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design