Шукати
 
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
Про компанію
Продуктова лінійка
Традиційні добрива
Агрохімічний сервіс
Технологічні схеми
Новини та прес-релізи
Статті
Дослідження та результати
Дистриб'ютори
Відео матеріал
Фотогалерея
Сторінка агрохіміка
Сертифікати
Корисні посилання
КОНТАКТИ
03151, Україна, м.Київ,
вул. Михайла Мішина, 3, пов.6

тел. +38 044 244 81 41
тел. +38 044 244 77 27
факс +38 044 244 77 25
www.viteraukraine.com

Регіональні представники:
Центр: +38 050 468 79 00
Південь: +38 050 468 74 68
Пд-схід: +38 050 468 78 97
Захід: +38 050 468 54 68

E-mail:
office@viteraukraine.com
НАШІ ПАРТНЕРИ


РОЗСИЛКА
Підписатися на розсилку
новин компаніїПідписатись

27.10.2010
Європейський агрохімічний аналітичний сервіс

Передмова

Відомо, що вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями потребує науково-обґрунтованого застосування норм та співвідношень добрив, які б повністю відповідали фізіології мінерального живлення культур та надавали можливість отримувати їх заплановану врожайність.

Сьогодні жодна високорозвинена країна світу не дозволяє собі такої розкоші, щоб добрива та меліоранти застосовувались «на око», тобто, без проведення агрохімічного, фізико-хімічного, екологічного та економічного моніторингів. Оскільки лише за їх результатами можливо науково-обґрунтовано застосувати добрива, меліоранти, отримати найвищу економічну, екологічну ефективність від технологій вирощування культур та зберегти й поліпшити надбання нації – родючість ґрунту.

Яких помилок сьогодні допускаються у землеробстві України:

 • Більшість аграрних підприємств переважно застосовують азотні добрива у вигляді селітри аміачної (понад 70%) та зовсім мало фосфорних і калійних добрив. А, як відомо, селітра аміачна є фізіологічно кислим добривом, яке призводить до підвищення кислотності ґрунтового розчину (наші аналізи засвідчують, що на чорноземах Харківщини рН(н2о) вже становить 5,5-5,8 за норми 6,5-6,8). За такої кислотності різко знижуються коефіцієнти засвоєння рослинами сполук азоту (N), фосфору (P), калію (K), кальцію (Ca), магнію (Mg), сірки (S), молібдену (Mo), погіршуються фізико-хімічні властивості ґрунту (буферність, структура ґрунту, водний, повітряний режими тощо) та появляється низка небезпечних хвороб, які можуть знищити понад 30% врожайності. Разом з цим, за високих доз сполук амонійного азоту погіршується транспорт та доступність рослинам калію (К), бору (В) та міді (Cu).
 • Сьогоднішнє застосування головних елементів мінерального живлення у співвідношенні: N:P:K=1:0,2:0,5 не відповідає науковим вимогам: 1:0,8:1, що застосовується у високорозвинених країнах світу. Зарубіжними вченими встановлено, що при застосуванні 185 кг/га азоту під пшеницю озиму, коефіцієнт засвоєння азоту на фоні NP- становив 57%, на фоні NPK – 63%, на фоні NPKMg – 78%, на фоні NPKMgS – 85%, а на фоні NPKMgS+мікроелементи (Mn, Zn, Cu, Mo) – 94-97%. Особливу увагу слід звернути на те, що лише за збалансованого співвідношення біогенів культура пшениці озимої здатна засвоїти сполуки азоту на 94-97% від внесеної норми. При цьому, за рахунок мікроелементів, коефіцієнт засвоєння сполук азоту підвищувався на 9-12%.
 • Однобоке застосування добрив, лише азотних, що характерно для нашого землеробства, погіршує якість товарної сільськогосподарської продукції, знижує вмісту вітамінів, цукрів, сухої речовини, призводить до надмірного накопичення в ній сполук нітратного азоту та зниження її ринкової ціни.
 • Не достатнє застосування органічних добрива, близько 1 т/га проти 8-10 т/га ріллі за нормативами, меліорантів (дефекат, доломітове борошно тощо), висівання сидератів, які підтримують баланс органічної речовини ґрунту та біогенних елементів, зокрема мікроелементів, кальцію, сірки, магнію.
 • Як правило, аграрії вважають, що у вітчизняних чорноземах є високий вміст мікроелементів, беручи до уваги їх валовий вміст. Однак, рослини споживають лише рухомі та доступні їм форми мікроелементів, коефіцієнти засвоєння яких становлять не більше 3-10% від валових форм. Тобто, вміст доступних форм мікроелементів у ґрунті, як правило, не забезпечує виноси високої врожайності культурних рослин.
 • Наукові вітчизняні рекомендацій щодо застосування добрив, на нашу думку, суперечливі, застарілі, які не враховують сьогоднішньої високої ціни на добрива, меліоранти, пропонується мало наукових актуальних розробок та рекомендацій із застосування новітніх позакореневих добрив. Слід зазначити, що вітчизняні агрохімічні компанії, які тісно співпрацюють із такими відомими міжнародними агрохімічними компаніями, як “ICL Fertilizers”, “YARA” тощо та навчаються у них, сьогодні вже дещо опереджають вітчизняні наукові розробки.

Цей перелік помилок можна було б продовжити, однак спеціалістам компанії «Нутрітех Україна» хочеться поділитися інформацією зі своїм читачам про європейський агрохімічний аналітичний сервіс, який сьогодні пропонується нашою компанією.

Отже, враховуючи власний досвід, потреби аграріїв України щодо новітнього проведення агрохімічного аналітичного сервісу та надання обґрунтованих рекомендацій із застосування добрив, наша компанія  пропонує нову послугу – проведення агрохімічних аналізів ґрунту в системі: ґрунт-рослини-добрива-вода на базі всесвітньо відомої аналітичної лабораторії «Яра Аналітик Сервіс», (Англія). Лабораторія має багаторічний досвід, ще з 1967 року, з проведення аналізів та надання консультацій фермерам всього світу. За рік лабораторія «Яра Аналітик Сервіс» проводить понад 100 000 аналізів. Агрохімічні та фізико-хімічні аналізи біологічних об’єктів проводяться на сучасному обладнанні та за новітніми методиками. Обладнання лабораторії, рівень виконання аналітичних робіт повністю відповідає міжнародним стандартам ISO.

 Пропонуємо визначення таких показників:

у ґрунті: доступних рослинам сполук фосфору (P2O5), калію (K2O), кальцію (Ca), магнію (Mg), сірки (S), натрію (Na), заліза (Fe), марганцю (Mn), міді (Cu), цинку (Zn), бору (B), молібдену (Mo), кислотності ґрунтового розчину (pHН2О) та ємності катіонного обміну (сума ввібраних основ);

у тканинах рослин: азоту (N), фосфору (P), калію (K), магнію(Mg), кальцію (Ca), натрію (Na), сірки (S), марганцю (Mn), міді (Cu), заліза (Fe), цинку (Zn), бору (B), молібдену (Mo);

у мінеральних добривах: загального азоту (N), кислоторозчинного фосфору (P2O5), водорозчинного калію (K2O);

За потреби аграріїв, лабораторія «Яра Аналітик Сервіс» може провести будь-які види аналізів у біологічних об’єктах, використовуючи новітні методики.

Проведення агрохімічних аналізів на базі англійської лабораторії «Яра Аналітик Сервіс» у співпраці з нашою компанією забезпечує:

- повну агрохімічну та фізико-хімічну оцінки властивостей ґрунту, його рівень забезпечення елементами мінерального живлення щодо врожайності;

- обґрунтування доцільності вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури у залежності від забезпечення ґрунту біогенами та його фізико-хімічних властивостей;

- науково-обґрунтовані рекомендації щодо застосуванню добрив (азотних, фосфорних, калійних, сірковмісних, магнієвих, кальцієвих) меліорантів (дози вапнякових добрив), позакореневих підживлень, які надаються висококваліфікованими фахівцями-агрохіміками;

- прогнозовану врожайність та якість товарної продукції сільськогосподарських культур;

- найвищу окупність добрив за рахунок застосування лише тих елементів мінерального живлення, вміст яких в ґрунті є дефіцитним і тих, що потребує фізіологія мінерального живлення культур;

- підтримання бездефіцитного балансу біогенів у ґрунті , збереження й поліпшення його родючості;

- зниження ймовірність забруднення ґрунту високими дозами добрив та завдання шкоди агробіоценозам;

- ефективне вкладення грошей на придбання добрив та меліорантів.

Проводьте агрохімічні та фізико-хімічні аналізи ґрунту в  нашій компанії і наші спеціалісти  гарантують Вам високу продуктивність сільськогосподарських культур та найвищу віддачу від застосованих добрив.

До списку Агрохімічний сервіс
КУЛЬТУРИ
 • Пшениця озима та яра
 • Ячмінь озимий та ярий
 • Соняшники
 • Кукурудза
 • Ріпак озимий та ярий
 • Соя
 • Гречка
 • Льон
 • Картопля
 • Сорго, просо
 • Буряки цукрові
 • Ячмінь пивоварний
 • Рис
 • Виноград
 • Огірок
 • Кавуни, дині, гарбузи
 • Томати
 • Перець
 • Баклажани
 • Плодові
 • Плодово-ягідні
 •  
   
  Про компанію :  Ячмінь озимий та ярий :  Нутрівант Плюс пивоварний ячмінь :  Соняшники :  Нутрівант Плюс кукурудза :  Ріпак озимий та ярий :  Соя :  Гречка :  Льон :  Сорго, просо :  Нутрівант Плюс картопля :  Нутрівант Плюс цукрові буряки :  Нутрівант Плюс виноград :  Нутрівант Плюс рис :  Огірки :  Томати :  Перець :  Баклажани :  Нутрівант Плюс плодовий :  Плодово-ягідні
  © 2007 Copyright "Нутрітех Україна". All rights reserved.   Разробка сайту: Sugar     Дизайн: Wanted Design